Laatste nieuws uit gemeente

Geluidsproblemen bij uitzending

Helaas waren er vanmorgen grote problemen tijdens de uitzending met betrekking tot het geluid. 
Door de technische mensen wordt er hard aan gewerkt om het op te lossen.
.

Verruimingen in kerkdiensten

Per 25 september is vanuit de overheid de richtlijn om 1,5 m afstand te houden, komen te vervallen.
Voor een aantal sectoren is het verplicht om een corona toegangspas te vragen aan bezoekers die binnen 1,5 meter zitten. Voor kerken geldt dit niet en is er voor ons dan ook geen beperking meer in
het aantal bezoekers van een kerkdienst. We hebben hier afgelopen zondag de Heere al voor gedankt.

Het Corona Crisis Team heeft in de afgelopen week overlegd hoe we als CGK Bunschoten met deze versoepelingen om willen gaan. Het uitgangspunt bij de maatregelen binnen onze gemeente is altijd
geweest dat we binnen de richtlijnen van de overheid en het dienstenbureau het maximale proberen te doen dat goed is voor de situatie in de gemeente.
Dat betekent -nu het weer mogelijk is- we ook weer iedereen toe willen laten in de erediensten. We willen het terugkeren naar volledige bezetting echter wel gecontroleerd en zo verantwoord mogelijk
doen. We willen daarbij ook rekening houden met de kwetsbaren in de gemeente. 
Dankzij de inzet van vele gemeenteleden zijn we gezegend met een prachtig ventilatiesysteem die voor veel luchtverversing zorgt, zowel in de kerkzaal als in de verenigingszalen.
Gezien de huidige cijfers landelijk en lokaal, de huidige overheidsmaatregelen en het ventilatiesysteem, kunnen alle gemeentelijke activiteiten weer op een verantwoorde manier plaats vinden. De bezetting in de kerkdiensten zal stapsgewijs worden opgeschaald.

Vanaf 26 september kunnen weer 400 mensen in de kerkzaal de dienst bezoeken, vanaf 3 oktober zijn dat er 600 en vanaf 10 oktober is er geen maximum meer.
Er is vanaf 26 september weer vrij plaats te nemen in de kerkzaal, maar opgeven via scipio blijft nog tot 10 oktober noodzakelijk. Voor alle activiteiten is het advies om elkaar de ruimte te gunnen, rekening te houden met elkaar en om thuis te blijven bij gezondheidsklachten.

Gemeenteleden die te maken hebben met een kwetsbare gezondheid en daardoor moeite hebben met het wegvallen van de 1,5 meter regel, kunnen daarover contact op nemen met hun
wijkouderling. In overleg met de koster kan dan gekeken worden naar een oplossing op maat.

We zijn intens dankbaar dat we tot dit advies kunnen komen. Het is ons gebed dat de Heere het besluit wil zegenen en dat Hij, als Koning van de Kerk, de eer mag ontvangen in de eredienst met Zijn gemeente.
 

Donateursactie Jozien Koelewijn

Zoals u weet hebben we o.a. als gemeente in de laatste maanden van vorig jaar actie gevoerd voor Jozien Koelewijn en haar project in Zuid-Afrika ‘Ikhaya Lothando’ (Geliefd thuis). Veel gemeenteleden hebben financieel geholpen om de verhuizing van Ntuzuma (township in Durban) naar Matatiele (in de provincie Oostkaap) zo’n 300 km landinwaarts, mogelijk te maken. Jozien is enorm dankbaar voor al die giften en dat deze lang gewenste verhuizing uiteindelijk op een hele wonderlijke en snelle manier tot stand is gekomen. Wat een zegeningen mogen er ervaren worden.

In haar laatste nieuwsbrief kunt u meer lezen over de verhuizing en over het nieuwe tehuis in Matatiele van waaruit Jozien en Fundi hun werk willen voortzetten. Het huis is aan de buitenkant al flink opgeknapt en nu zijn Jozien en Fundi druk bezig met de binnenkant. Het is de bedoeling om van dit huis een crisisopvang te maken voor jonge meisjes van het platteland rondom Matatiele.

Maaaaaaaaaaar,
Jozien blijft in een kwetsbare financiële situatie zitten. Dat wordt vooral veroorzaakt door haar lage, vaste maandelijkse inkomsten. Het is hard nodig om dit maandelijkse inkomen te verhogen, zodat Jozien en Fundi hun belangrijke werk zonder dagelijkse geldzorgen kunnen blijven uitvoeren. Daarom starten we een donateursactie:

DE CLUB VAN 100
Wij zoeken 100 donateurs die elk EUR 10,- (of evt. EUR 5,-) maandelijks willen doneren om daarmee het belangrijke werk van Jozien structureel te ondersteunen. Doet u mee? Laat het ons weten via telefoon, app of e-mail. Wij vullen voor u de machtigingskaart in en komen bij u langs voor uw rekeningnummer en handtekening!

U kunt bellen met Klaas Koelewijn (diaken) 06 – 303 465 78 (app’je sturen mag ook) of een e-mailtje naar klaaskoelewijn75REMOVETHIS@ANDTHISgmail.com. Ook als u meer informatie wilt om een bepaalde spullen te sponsoren kunt u dit laten weten! U kunt dan denken aan Stapelbedden, koelkast, magnetron, dekens, beddengoed, potten en pannen enz.

Wilt u eenmalig een gift overmaken? Ook dat is uiteraard van harte welkom!

Stichting Jeugd met een Opdracht (te Heerde)
NL38 RABO 0326 5210 62
o.v.v. Personal Fundnr. 2439 – Ikhaya Lothando
Alle giften zijn fiscaal verrekenbaar!

Wilt u Jozien (8-5-77) een (verjaardags)kaartje sturen? Haar nieuwe adres is:
140 Highstreet
4730 Matatiele
Eastern Cape
South Africa

Wilt u meer informatie over haar werk?

Bekijk de geheel vernieuwde website: jozienatwork.com

 

Routekaart kerken

Zoals in Kontakt vermeld door de scriba volgen wij de routekaart zoals deze ons is aangereikt door het dienstenbureau CGK.
U kunt de routekaart HIER downloaden.

Acculader - overdenking voorzitter kerkenraad

Beste broeders en zusters,
Ik heb dit onlangs gedeeld met de kerkenraad.
We zien elkaar bar weinig in deze Coronatijd. Op afstand houden we zoveel mogelijk contact met elkaar. Op afstand kunnen we gelukkig het evangelie van onze Heere Jezus in alle vrijheid volgen.
Maar het is en blijft een gemis elkaar als gemeente niet fysiek in de kerk te kunnen ontmoeten, gezamenlijk God te loven en te prijzen, gezamenlijk te bidden en te luisteren naar wat de Heere ons te
zeggen heeft. En toch….
Er is nog veel om voor te danken. Al denk ik alleen maar aan onze broeder diaken Eddy van Kooij die toch de ene week een doodsbericht kreeg en een week later een wonderlijk levensbericht. Dank aan
onze Heere. Ook moet ik denken aan alle contacten die door ouderlingen, diakenen en vele gemeenteleden worden onderhouden richting gemeenteleden. Van jong tot oud is er aandacht voor
elkaar via telefoon, mail, TEAMS, ZOOM, op 1,5 meter afstand in de wandelgangen, via wijkavonden, zoals ik onlangs enthousiaste geluiden hoorde. We zijn dankbaar dat wij dat mogen en moeten doen in de naam van de Heere.
Toen ik jaren geleden een oudercursus volgde, waren we in Amersfoort met een aantal andere ouders bij elkaar. Dat zijn dan ouders die zeg maar eenzelfde soort zorgen hebben. Dan ga je met elkaar in gesprek en bevestig je naar elkaar dat je allemaal dezelfde zorgen ervaart. Nou goed, ik vond dat niet bijster interessant. Maar wat me bij is gebleven is de vraag die de gespreksleider steevast aan het begin van iedere setting stelde: ’Hoe is het met jullie energie? Hebben jullie samen nog een oplaadpunt?’
Ik moet daar in deze tijd nog wel eens aan terugdenken ook al is het al lang geleden. Hoe is met jullie en uw oplaadpunt. Ik wil geen makkelijk geestelijk antwoord geven. Onlangs zat ik met een aantal collega’s in een bijpraatmoment, waar dezelfde vraag werd gesteld. Een collega drukte zichzelf uit het  TEAMS-overleg weg. We vonden dat ietwat vreemd. Toen ik deze collega later belde, vertelde ze mij huilend dat ze geen oplaadpunt had. Ze was zo druk met haar gezin en werk dat ze niet toekwam aan het opladen van haar eigen accu.
Hoe is dat met ons? Of je nu wel of geen partner hebt, het blijft essentieel de accu regelmatig op te laden. Ik heb thuis een oplader die ook wel ‘druppellader’ wordt genoemd. Het woord zegt het al.
Druppelsgewijs wordt de accu weer opgeladen. Daar is dus tijd voor nodig. Dat is broodnodig om in de eerste plaats God te dienen en stille tijd te houden en te onderhouden, ten tweede de plicht om onze taak in ons gezin (als we die van God hebben gekregen) te vervullen. Maar ook om ons dagelijkse werk plichtsgetrouw te doen en tenslotte moet er dan ook nog energie overblijven om ons ambtelijk werk als diaken en ouderling of andere nevenfuncties zo goed mogelijk te volbrengen. Een heidens werk, zou je zeggen. Daar hebben we een constante volle accu voor nodig.
Ik heb de afgelopen maanden het boek Reset van David Murray gelezen. Een Bijbelse levensstijl in een jachtige cultuur. Goed slapen, goed eten en goed bewegen zijn daar drie praktisch tips. In Gods garage kan een reset plaatsvinden. Het vers boven de uitgang van de garage luidt: ’weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loop alzo, dat gij die moogt verkrijgen’ 1 Kor. 9: 24). De schrijver zegt dat we het leven het beste kunnen vergelijken met een langeafstandswedloop, en dat een heel ander tempo en heel andere vaardigheden en tactieken nodig zijn om die te lopen, ervan te genieten, hem te volbrengen en te winnen. Ja, er zullen crisistijden komen, wanneer we ons tempo moeten opvoeren en meer energie moeten gebruiken, wanneer we langer en harder moeten werken dan we in ons nieuwe normaal gewend zijn, maar dat soms wat snellere tempo is niet meer onze levensstijl. Zulke noodsituaties zullen ook niet zozeer beschadigen als tevoren, om dat we speling hebben ingebouwd in ons leven vanwege onverwachte drukte, stress en problemen. Ik kwam dit lied onlangs tegen wat mij bemoedigde. Ik wens u en jullie Gods zegen toe in de taken die God je gegeven heeft. Uiteindelijk mogen we weten dat God ons draagt wanneer het te zwaar wordt in ons leven.

https://youtu.be/e3zfYjOhe5E

Hartelijke groet,
Kees van Lummel
 

De verbouwing van de Fontein, een impressie

Corona-regels kerkgebouw De Fontein

Om alles even op een rijtje te hebben: hier de coronaregels binnen het kerkgebouw op een rijtje:

De volgende hoofdregels:

 1. Bij verkoudheidsklachten blijven we thuis;
 2. We houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand overal in de kerk maar ook bij de (pastorale) bezoeken. Voor kinderen onder de 13 geld een uitzondering;
 3. We wassen regelmatig onze handen en desinfecteren ze bij het binnengaan van het kerkgebouw;
 4. Bij al het lopen in het kerkgebouw dragen we een mondkapje;
 5. Hoesten doen we in onze elleboog;
 6. Er is een ventilatieprotocol, alleen de (hulp) koster gaat over het openen/sluiten van deuren en ramen.

Overige regels:

 • De jassen moeten meegenomen worden de zaal in dus niet ophangen aan de kapstok;
 • De afstand tussen iedereen moet 1,5 meter zijn;
 • Op de deuren van de zalen is aangegeven hoeveel personen maximaal in de zaal mogen plaats nemen. Dit aantal mag onder geen beding overschreden worden;
 • Er wordt geen koffie gedronken gezamenlijk in de hal bij de keuken, maar er worden koffiekannen gebracht in de zalen. Het is verstandig om iemand aan te stellen die de koffie schenkt op de avond;
 • Zorg dat er een presentielijst wordt bijgehouden. Deze mogen jullie gewoon zelf houden. Pas bij een eventuele besmetting zal hiernaar gevraagd worden voor contactonderzoek;
 • De begintijden zullen verschillend van elkaar zijn om ervoor te zorgen dat niet iedereen + catechisaties tegelijk binnen komen en een ophoping van mensen ontstaat in de hal;
 • In het kerkgebouw wordt een vaste looproute gehanteerd. De kleine deuren (bij de keuken) gelden als ingang en de hoofdingang geld als vaste uitgang. De routing wordt verder visueel aangegeven en dient ten alle tijden te worden gevolgd;
 • Gemeentezang is helaas niet meer toegestaan, we luisteren naar eerder opgenomen versies, mits er een audiobestand van is. De liederen worden gezongen door een zanggroepje van 5 wisselende gemeenteleden. Wilt u hier ook in deelnemen, kunt u contact opnemen met Carolien Poort.

Er zal op de avond een steward aanwezig zijn om te begeleiden in het correct naleven van de regels en afspraken.

Coronamaatregelen 15-10-2020

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid is door de kerkenraad en het CCT het volgende besloten:

 • Voor de erediensten worden maximaal 30 personen uitgenodigd. Inschrijving uitsluitend via Scipio. Kinderen dienen ook aangemeld te worden.
 • Bij het lopen in het kerkgebouw is het dragen van eenmondkapje verplicht. Na het plaatsnemen in de (kerk)zaal kan het mondkapje worden afgedaan.
 • De doordeweekse activiteiten gaan door maar…..
  • Er worden looproutes gemaakt waaraan gehouden moet worden
  • Er komen doordeweeks stewards die de doorstroming regelen en groepsvorming voorkomen.
  • Mocht dit niet werken dan zullen activiteiten worden geschorst.

Van ieder bezoeker wordt gezond verstand en verantwoordelijkheid verwacht. Bij klachten niet komen. Wees scherp op de regels en wijs elkaar hierop en accepteer de aanwijzingen.

We moeten dit met elkaar doen.

 

 

 

Aanmelden voor kerkdiensten

Om beter inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en goede registratie (verplichting i.v.m. het zingen) gaat het CCT over tot een aanmeldingssysteem. Op deze wijze krijgen we inzicht en kunnen we toch
maximaal gebruik maken van de ruimte die er is. (Max. 225 bezoekers) 
De wijken die aan de beurt zijn om de eredienst te bezoeken, kunnen zich van maandag t/m donderdag aanmelden voor de desbetreffende dienst via Scipio. Zij krijgen hiervoor op maandagavond een bericht via Scipio. Vanaf vrijdag kunnen alle gemeenteleden zich aanmelden totdat de limiet is bereikt.
Leden die geen gebruik maken van Scipio kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@cgkbunschoten.nl. Zij worden dan toegevoegd.
Gasten kunnen zich hier ook aanmelden. 
Bij binnenkomst in de kerk wordt u gevraagd of u zich aangemeld hebt.

Belangrijk is ook om vervolgens het advies van de welkomstcommissie op
te volgen.
1. Ga zoveel mogelijk in het midden van de bank zitten, zodat er nog mensen naast u in de bank kunnen schuiven.
2. Houdt 1,5 meter afstand van de gemeenteleden naast u.
3. Wilt u vanwege bepaalde redenen op een hoek zitten, kan dit alleen als er nog niemand op de andere hoek van die bank zit. Is dit al wel het geval, moet u doorschuiven.
4. Als de bank vanaf uw kant al gevuld is, loop dan via de voorkant of achterkant van de kerk om naar die bank, niet via de vrije rij erachter/ervoor (u komt dan weer te dicht bij de andere gemeenteleden).
5. Volg de aanwijzingen op van de commissieleden bij het verlaten van de kerk. Om verstoppingen in de hal te voorkomen, zullen eerst de mensen van het galerij de kerk verlaten.
6. Ga niet direct in de deuropening staan praten, houdt ruimte voor andere mensen om te passeren.

Het zijn veel regels, maar samen moeten we ons er echt aan houden om als kerk open te mogen blijven
 

Op zoek voor het jeugdwerk!!!

LEIDING en MENTOREN GEZOCHT voor jeugdvereniging en catechisaties
Als leider geef je kennis door en probeer je de onderlinge band in de groep te versterken.
Dat doe je door:
• verhalen uit de Bijbel door te geven
• leuke dingen te doen
• actuele zaken te bespreken
• voordoen wat het is om volgeling van Christus te zijn
• stimuleren van jongeren om ook te leven als volgeling van Christus
• proberen ouders te betrekken
Als mentor doe je hetzelfde, maar is het de catecheet die de kennis tijdens de catechisatie doorgeeft. De mentor is daarbij aanwezig, maar probeert ook daaromheen een band met de jongere op te bouwen.
Ook de leider van een jeugdvereniging is eigenlijk mentor, maar heeft geen catecheet die de kennis doorgeeft.
Elke leider en mentor heeft zijn eigen kwaliteiten en doet vooral waar hij of zij sterk in is.
Leeftijd maakt niet uit; of je nou ergens rond de 25, 35 of 45 jarige of als 70 jarige volgeling van Christus bent, je wilt ook zo graag dat de jeugd dat wordt en gunt het geluk wat jezelf kent.
Als leider en mentor ben je actief in een leuke groep van vrijwillige jeugdwerkers. Ieder met zijn eigen gaven en talenten, maar met één doel:
de jongere de blijde boodschap doorgeven. Je krijgt de kans om door wat je zegt en wat je doet de jongere mee te geven dat de HEERE als God te
hebben, het mooiste is wat je maar kan wensen. 
Om je wat meer routine te geven bij het leidinggeven zullen er toerustingsavonden aangeboden worden. We gebruiken ondersteunend
materiaal van het LCJ en de CGJO. En we streven ernaar dat je als leider begint in een groep waar een ander al enige jaren leiding geeft.
Kom en versterk ons team! Je hoort er bij! Het zou toch echt zonde zijn wanneer clubs niet door kunnen gaan en catechisaties minder vrucht
afwerpen, omdat we het niet belangrijk genoeg vinden!31
Meer weten? Praat eens met iemand van de jeugdambtsdragers: Jeroen Gmelig Meyling, Henk Huijgen, Gert van Twillert, Marco Dekker of Peter
Hartog.
Direct aanmelden kan natuurlijk ook:
mail naar jeugd@cgkbunschoten.nl of bel/app met Peter Hartog.

Een lied voor .... aflevering 5

De vijfde aflevering van 'Een lied voor ...' staat weer online bij Kerkdienst gemist.
U kunt hem HIER beluisteren.

Nieuws van de gebedsgroep en - kring

Gebedsgroep SamenOnderWeg

De gebedsgroep SamenOnderWeg van de woensdag- ochtend wil ook graag in deze tijd door blijven gaan. Elke week behandelen we een onderwerp waar we over doorpraten en voor bidden. 
Via de website www.gebedsgroep.blogspot.com wordt in de coronatijd elke woensdagochtend deinleiding geplaatst. Hier kan (anoniem) op gereageerd worden en er kunnen gebedspunten naar gebedREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl gemaild worden. U kunt thuis meebidden. Zo kunnen we elkaar blijven bemoedigen en verbonden blijven in gebeden.

-------------------------------------------

Woensdagavondgebed Gebedskring 19.30-19.50uur

Voorafgaande aan de Meditatie op woensdagavond vindt er een gebedsmoment van de Gebedskring plaats van 19.30-19.50 uur.Gebeden wordt voor onze gemeente, zieken en wereldsituatie. 
Mocht u of jij gebedspunten willen indienen, dan is dit tevens mogelijk via het mailadres: gebedREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl

“Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit”. 
(1 Thessalonicenzen 5:16-19)

Namens de Gebedsgroep SamenOnderWeg en de Gebedskring CGK Bunschoten

Jaarthema: 'Wees heilig want Ik ben heilig.'

Gespreksvragen n.a.v. preek 19 april 2020 (ochtend)

Schriftlezing: 1 Peterus 4: 1-11

Thema: Leef naar de wil van God
1. als vijand van de zonde
2. als vriend van elkaar

Het zijn vragen om samen en alleen door te spreken en te denken over de preek.
De vragen zijn HIER te downloaden

27-03-2020 Van de diaconie

Collectes in Coronatijd…
Afgelopen weken hebben we op verschillende manieren gecollecteerd. Via Tikkie, rechtstreeks via de bank overmaken en via onze Scipio-app. Wij zijn dankbaar dat er ook veelvuldig van deze mogelijkheden gebruikt wordt gemaakt, al zien we dat de inkomsten nog wel achter blijven t.o.v. reguliere kerkdiensten. We willen dan ook graag het gebruik van digitale collectes stimuleren en optimaliseren, daar hebben we u voor nodig.

Inmiddels hebben we de verschillende methodes geëvalueerd:

 • Tikkie; heeft een maximum van circa 40 betalingen en kan maar voor één collecte.
 • Rechtstreeks overmaken; geld komt op verschillende rekeningen binnen en vaak voor één collecte of één betaling voor 3 collectes.
 • Scipio-app; Meerdere collectes mogelijk en een goed overzicht waar de geldstromen heengaan.

Hieruit blijkt dat het collecteren via de Scipio-app veruit de voorkeur heeft!

Wij hebben Scipio-app nu zo ingericht dat het werkt via een ‘tegoed’. Dit tegoed kun je vergelijken met aankoop van collectebonnen. Je koopt ze van tevoren en gebruikt ze op een later tijdstip. Het minimumbedrag van dit tegoed is 50 euro, uiteraard kan elk gewenst bedrag boven de 50 euro als ‘tegoed’ worden aangekocht. Dit bedrag zal dan in 1x worden geïncasseerd van uw bankrekening. Het tegoed kan vervolgens gebruikt worden voor de verschillende collectes.

Het grote voordeel van het werken met een ‘tegoed’ is dat we de transactiekosten van de incasso’s  fors kunnen beperken. (Transactiekosten voor een eenmalige incasso van 2 EUR zijn gelijk aan een incasso van 50 EUR). Wij bevelen deze optie van harte bij u aan.

Belangrijk: na de corona-periode blijven we het digitale collecteren aanbieden, waardoor het tegoed niet vervalt!

Wij willen dus oproepen om de Scipio-app te gebruiken voor digitale collectes. Eigen leden hebben allemaal toegang tot de Scipio-app, zie elders in het kerkblad hoe je deze app activeert.
Als u hulp nodig heeft met het installeren van de Scipio-app of het aanschaffen van tegoed, neem contact op met de diaconie.

NB. Zolang de diensten op afstand zijn, blijven we ook via Tikkie aanbieden, dit zal echter alleen voor niet-leden zijn.

26 maart 2020 Mededelingen Moderamen

We hebben besloten de kerkdiensten in minimale bezetting voort te zetten. Dit betekent dat de voltallige kerkenraad niet meer in de kerk samenkomt. We zullen per week beslissen welke mensen de diensten van die week zullen bijwonen. Denk hierbij aan de dominee, organist, ouderling van dienst, koster en iemand voor techniek en beamer.
De collecte zal tijdens de psalm voor de overdenking ook zichtbaar in beeld komen, wanneer normaliter de collecte werd gehouden. Na de dienst zal de collecte nogmaals getoond worden. 
Alle kerkelijke activiteiten tot 1 juni zullen geen doorgang vinden. Er wordt per activiteit bekeken of er een andere datum gevonden kan worden. 
De meditaties op woensdag en vrijdag blijven vooralsnog doorgang vinden. Op woensdag wordt dit in samenwerking met de gebedsgroep gedaan. Gebedspunten kunnen worden ingediend via gebedREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl. Vanwege AVG kun je wel live meekijken met de gebeden tussen 19.30 en 19.50 uur, maar zal dit niet later teruggekeken kunnen worden. 

Belangrijk is om te weten dat we in deze tijd extra naar elkaar moeten omzien. Weet je van nood in de gemeente? Bij jezelf of bij iemand in je omgeving? Laat het je wijkouderling weten. Je hoeft het niet alleen te dragen, dat geldt ook voor ons als crisisteam.  
Het crisisteam overlegt elke week digitaal om de aankomende diensten te bespreken. Dit om ook in te spelen op de actuele maatregelen van de overheid en het RIVM.

23 maart 2020 Mededeling Moderamen

Broeders en zusters,

Het zijn bijzondere tijden! Deze openingszin heb ik meerdere keren gebruikt de afgelopen weken maar die doet nu eigenlijk al geen recht meer aan de situatie die momenteel is ontstaan.

Jullie hebben vermoedelijk al gehoord en gezien dat er nog meer aanvullende maatregelen zijn afgekondigd door de overheid en tot 1 juni 2020. We zullen zoals het er nu uitziet de zondagse erediensten ook niet meer met de kerkenraad in de kerkzaal kunnen houden. De rest van onze activiteiten hadden we allemaal al teruggebracht. Maar vooral het feit dat de maatregelen nu afgekondigd zijn tot 1 juni geeft veel impact. We moeten nadenken over doopdiensten, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, bevestiging van ambtsdragers, Avondmaal, Belijdenisdienst enz.

Het Corona CrisisTeam (CCT) had voor morgenavond al een overleg gepland staan en dat overleg zal nu telefonisch met elkaar plaatsvinden. Daarna zullen we de gemeente verder op de hoogte brengen van de consequenties van de maatregelen voor de kerkelijke activiteiten.

De dominees, pastoraal werker, ouderlingen en diakenen doen hun best deze dagen om de gemeente rond te bellen en zo om te zien naar de gemeenteleden. Er kunnen spanningen ontstaan in gezinnen, zorgen leven over de gezondheid en de kwetsbaarheid, zorgen over het verlies van inkomen of werk, zorgen over het gemis van persoonlijk contact met kinderen, ouders en/of grootouders.

Wat er nu allemaal gebeurt kan veel -vaak ook mentale- impact hebben. Weet dat jullie altijd via telefoon/ mail/ whatsapp bij jullie wijkouderlingen terecht kunnen om de nood kenbaar te maken of het hart te luchten.

We zijn genoodzaakt te acteren op alle maatregelen die rondom het virus spelen maar boven alles zijn wij er van verzekerd dat wij een Vader in de hemel hebben die alles in Zijn hand houdt. Die niet loslaat wat Zijn hand begon en die ons aanziet in de nood. Laten wij dan in alles blijven zien op Hem en onze toevlucht zoeken tot Hem!

https://www.youtube.com/watch?v=BdDBLbsykTA

Tips/suggesties/vragen? Laat het weten!

Hartelijke groet,

Henk de Graaf
scribaREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl

Van de diaconie: Diaconaal omgaan in crisistijd

Zoals minister Rutte het al verwoordde: Gebeurt dit echt? Eerst was het virus nog ver weg in China, maar nu treft het ons land, ons dorp en onze kerkelijke gemeente. Voor onze kwetsbare medemens moeten en willen we alle voorzorgsmaatregelen vanuit de overheid in acht nemen.

Echter hebben al deze maatregelingen ook een keerzijde, juist die kwetsbare medemens raakt nu geïsoleerd en eenzaam. Maar ook zijn er ZZP’ers die direct geraakt worden en daarnaast zijn de hulpverleners weer diegene die overuren moeten draaien. Kortom: het is crisis, en hoe gaan we daar diaconaal mee om?

Allereerst door te bidden; laten we God vragen om wijsheid, geduld en kalmte. Laten we met name bidden dat het virus ingepalmd wordt en niet nog meer slachtoffers eist.

Daarnaast kunnen we omkijken naar onze naaste, wellicht een helpende hand bieden. U of jij kunt het verschil maken in deze crisistijd. Hieronder is een voorbeeld van een briefje wat je zou kunnen maken. 
Doe het briefje in de brievenbus bij een gemeentelid, of iemand van wie jij weet dat ze het kunnen gebruiken. Vraag je je nou af wat je zou kunnen doen? Hieronder een aantal voorbeelden:

-          Een boodschap halen voor iemand
-          Oppassen op kinderen waarbij de ouders in de zorg werken
-          Een getroffen ZZP’er een hart onder de riem steken
-          Een bemoedigend telefoontje naar een geïsoleerd gemeentelid
-          Een bos bloemen of kaart halen en deze bij iemand voor de deur leggen

Wees creatief en laat zien dat we er juist nu voor onze medemensen zijn!

Daarnaast is de diaconie er ook voor jullie om raad te geven in deze, je kunt ons altijd bereiken op diaconieREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl !

 

Beste meneer, mevrouw,

Aangezien de nieuwe maatregelen van het kabinet zijn ingegaan, willen wij graag een helpende hand bieden.
Als het beter is dat u niet meer over straat gaat of dat niet meer kan, willen wij graag boodschappen voor u doen. Of misschien kunnen we u ergens anders mee van dienst zijn.

Bel dan gerust, wij staan graag voor u klaar!

Met vriendelijke groeten,

Mijn naam:……………………………………………………………
Mijn adres:…………………………………………………………..
Mijn telefoonnummer:………………………………………….

 

Beluister hier de kerkdienst die je hebt gemist.

Log in op het ledengedeelte.