Laatste nieuws uit gemeente

Uitnodiging informatieavond over hulp aan vluchtelingen Oekraïne.

De diaconie is, zoals u heeft kunnen lezen in de wijkapp-groepen en via Scipio, druk bezig met de plannen voor de opvang van en hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. Via genoemde kanalen proberen we te inventariseren wat wij als gemeente kunnen betekenen voor deze naasten in nood. U begrijpt dat plannen en ideeën hieromtrent alleen uitgevoerd kunnen worden als er voldoende draagvlak en uithoudingsvermogen is binnen de gemeente.

De eerste reacties zijn binnengekomen en zijn hartverwarmend, maar als diaconie kunnen we ons goed voorstellen dat u graag meer informatie ontvangt voordat u concrete hulp kunt aanbieden.

Daarom organiseren we zondagavond (20/3) in de kerk een informele avond. We starten om 20.00 uur en hopen u in een kort moment om van gedachten en degenen  te wisselen, gelegenheid te geven, bij te praten en uiteindelijk te komen tot het inventariseren van de hulp die u en wij met elkaar als gemeente evt. zouden kunnen bieden.

Van harte bij u aanbevolen!

Vieren Heilig Avondmaal maart 2022

Viering Heilig Avondmaal CGK Bunschoten

De wens is natuurlijk om weer terug naar de viering zoals we gewend zijn vóór Covid19.

We ontkomen niet aan een aantal aanpassingen maar toch kunnen we op de volgende manier met elkaar op een veilige manier avondmaal vieren:

  • vóór elke bank of rij stoelen (waar avondmaalsgangers plaats kunnen nemen) een tafel plaatsen (de smalle met de driehoeken). Hierdoor ontstaat een goed werkbare opstelling met vrijwel dezelfde aantal plaatsen.
  • Vóór de eerste viering worden de cupjes al neergezet door vier diakenen (kost 1 à 2 minuten tijd) voor de eerste tafel en daarna tijdens het weglopen van de Avondmaals vierders al klaarzetten voor de volgende viering.
  • Er kunnen enkele mensen minder aan het H.A. door deze nieuwe opstelling. Evt. extra tafel aan tijd wordt gecompenseerd door tijdwinst cupjes t.o.v. de beker. 
  • Lege cupjes worden na elke tafel verwisseld met volle en achter de schermen worden nieuwe cupjes bijgevuld door een diaken. Op de donderdag voor het HA zetten we de opstelling al op als proef. We hebben al gemeten en vertrouwen erop dat het allemaal goed past.
     
  • Gemeenteleden in de kwetsbare groepen kunnen zich aanmelden bij wijkouderling of scriba. Voor hen zal een aparte tafel klaargezet worden in de ‘huiskamer’ (max.5 per avondmaalstafel) of bij meerdere aanmeldingen in de gemeentezaal. Brood en wijn zullen dan gebracht worden door de diakenen.

Donateursactie Jozien Koelewijn

Zoals u weet hebben we o.a. als gemeente in de laatste maanden van vorig jaar actie gevoerd voor Jozien Koelewijn en haar project in Zuid-Afrika ‘Ikhaya Lothando’ (Geliefd thuis). Veel gemeenteleden hebben financieel geholpen om de verhuizing van Ntuzuma (township in Durban) naar Matatiele (in de provincie Oostkaap) zo’n 300 km landinwaarts, mogelijk te maken. Jozien is enorm dankbaar voor al die giften en dat deze lang gewenste verhuizing uiteindelijk op een hele wonderlijke en snelle manier tot stand is gekomen. Wat een zegeningen mogen er ervaren worden.

In haar laatste nieuwsbrief kunt u meer lezen over de verhuizing en over het nieuwe tehuis in Matatiele van waaruit Jozien en Fundi hun werk willen voortzetten. Het huis is aan de buitenkant al flink opgeknapt en nu zijn Jozien en Fundi druk bezig met de binnenkant. Het is de bedoeling om van dit huis een crisisopvang te maken voor jonge meisjes van het platteland rondom Matatiele.

Maaaaaaaaaaar,
Jozien blijft in een kwetsbare financiële situatie zitten. Dat wordt vooral veroorzaakt door haar lage, vaste maandelijkse inkomsten. Het is hard nodig om dit maandelijkse inkomen te verhogen, zodat Jozien en Fundi hun belangrijke werk zonder dagelijkse geldzorgen kunnen blijven uitvoeren. Daarom starten we een donateursactie:

DE CLUB VAN 100
Wij zoeken 100 donateurs die elk EUR 10,- (of evt. EUR 5,-) maandelijks willen doneren om daarmee het belangrijke werk van Jozien structureel te ondersteunen. Doet u mee? Laat het ons weten via telefoon, app of e-mail. Wij vullen voor u de machtigingskaart in en komen bij u langs voor uw rekeningnummer en handtekening!

U kunt bellen met Klaas Koelewijn (diaken) 06 – 303 465 78 (app’je sturen mag ook) of een e-mailtje naar klaaskoelewijn75REMOVETHIS@ANDTHISgmail.com. Ook als u meer informatie wilt om een bepaalde spullen te sponsoren kunt u dit laten weten! U kunt dan denken aan Stapelbedden, koelkast, magnetron, dekens, beddengoed, potten en pannen enz.

Wilt u eenmalig een gift overmaken? Ook dat is uiteraard van harte welkom!

Stichting Jeugd met een Opdracht (te Heerde)
NL38 RABO 0326 5210 62
o.v.v. Personal Fundnr. 2439 – Ikhaya Lothando
Alle giften zijn fiscaal verrekenbaar!

Wilt u Jozien (8-5-77) een (verjaardags)kaartje sturen? Haar nieuwe adres is:
140 Highstreet
4730 Matatiele
Eastern Cape
South Africa

Wilt u meer informatie over haar werk?

Bekijk de geheel vernieuwde website: jozienatwork.com

 

De verbouwing van de Fontein, een impressie

Op zoek voor het jeugdwerk!!!

LEIDING en MENTOREN GEZOCHT voor jeugdvereniging en catechisaties
Als leider geef je kennis door en probeer je de onderlinge band in de groep te versterken.
Dat doe je door:
• verhalen uit de Bijbel door te geven
• leuke dingen te doen
• actuele zaken te bespreken
• voordoen wat het is om volgeling van Christus te zijn
• stimuleren van jongeren om ook te leven als volgeling van Christus
• proberen ouders te betrekken
Als mentor doe je hetzelfde, maar is het de catecheet die de kennis tijdens de catechisatie doorgeeft. De mentor is daarbij aanwezig, maar probeert ook daaromheen een band met de jongere op te bouwen.
Ook de leider van een jeugdvereniging is eigenlijk mentor, maar heeft geen catecheet die de kennis doorgeeft.
Elke leider en mentor heeft zijn eigen kwaliteiten en doet vooral waar hij of zij sterk in is.
Leeftijd maakt niet uit; of je nou ergens rond de 25, 35 of 45 jarige of als 70 jarige volgeling van Christus bent, je wilt ook zo graag dat de jeugd dat wordt en gunt het geluk wat jezelf kent.
Als leider en mentor ben je actief in een leuke groep van vrijwillige jeugdwerkers. Ieder met zijn eigen gaven en talenten, maar met één doel:
de jongere de blijde boodschap doorgeven. Je krijgt de kans om door wat je zegt en wat je doet de jongere mee te geven dat de HEERE als God te
hebben, het mooiste is wat je maar kan wensen. 
Om je wat meer routine te geven bij het leidinggeven zullen er toerustingsavonden aangeboden worden. We gebruiken ondersteunend
materiaal van het LCJ en de CGJO. En we streven ernaar dat je als leider begint in een groep waar een ander al enige jaren leiding geeft.
Kom en versterk ons team! Je hoort er bij! Het zou toch echt zonde zijn wanneer clubs niet door kunnen gaan en catechisaties minder vrucht
afwerpen, omdat we het niet belangrijk genoeg vinden!31
Meer weten? Praat eens met iemand van de jeugdambtsdragers: Jeroen Gmelig Meyling, Henk Huijgen, Gert van Twillert, Marco Dekker of Peter
Hartog.
Direct aanmelden kan natuurlijk ook:
mail naar jeugd@cgkbunschoten.nl of bel/app met Peter Hartog.

Een lied voor .... aflevering 5

De vijfde aflevering van 'Een lied voor ...' staat weer online bij Kerkdienst gemist.
U kunt hem HIER beluisteren.

Nieuws van de gebedsgroep en - kring

Gebedsgroep SamenOnderWeg

De gebedsgroep SamenOnderWeg van de woensdag- ochtend wil ook graag in deze tijd door blijven gaan. Elke week behandelen we een onderwerp waar we over doorpraten en voor bidden. 
Via de website www.gebedsgroep.blogspot.com wordt in de coronatijd elke woensdagochtend deinleiding geplaatst. Hier kan (anoniem) op gereageerd worden en er kunnen gebedspunten naar gebedREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl gemaild worden. U kunt thuis meebidden. Zo kunnen we elkaar blijven bemoedigen en verbonden blijven in gebeden.

-------------------------------------------

Woensdagavondgebed Gebedskring 19.30-19.50uur

Voorafgaande aan de Meditatie op woensdagavond vindt er een gebedsmoment van de Gebedskring plaats van 19.30-19.50 uur.Gebeden wordt voor onze gemeente, zieken en wereldsituatie. 
Mocht u of jij gebedspunten willen indienen, dan is dit tevens mogelijk via het mailadres: gebedREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl

“Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit”. 
(1 Thessalonicenzen 5:16-19)

Namens de Gebedsgroep SamenOnderWeg en de Gebedskring CGK Bunschoten

Jaarthema: 'Wees heilig want Ik ben heilig.'

Gespreksvragen n.a.v. preek 19 april 2020 (ochtend)

Schriftlezing: 1 Peterus 4: 1-11

Thema: Leef naar de wil van God
1. als vijand van de zonde
2. als vriend van elkaar

Het zijn vragen om samen en alleen door te spreken en te denken over de preek.
De vragen zijn HIER te downloaden

27-03-2020 Van de diaconie

Collectes in Coronatijd…
Afgelopen weken hebben we op verschillende manieren gecollecteerd. Via Tikkie, rechtstreeks via de bank overmaken en via onze Scipio-app. Wij zijn dankbaar dat er ook veelvuldig van deze mogelijkheden gebruikt wordt gemaakt, al zien we dat de inkomsten nog wel achter blijven t.o.v. reguliere kerkdiensten. We willen dan ook graag het gebruik van digitale collectes stimuleren en optimaliseren, daar hebben we u voor nodig.

Inmiddels hebben we de verschillende methodes geëvalueerd:

  • Tikkie; heeft een maximum van circa 40 betalingen en kan maar voor één collecte.
  • Rechtstreeks overmaken; geld komt op verschillende rekeningen binnen en vaak voor één collecte of één betaling voor 3 collectes.
  • Scipio-app; Meerdere collectes mogelijk en een goed overzicht waar de geldstromen heengaan.

Hieruit blijkt dat het collecteren via de Scipio-app veruit de voorkeur heeft!

Wij hebben Scipio-app nu zo ingericht dat het werkt via een ‘tegoed’. Dit tegoed kun je vergelijken met aankoop van collectebonnen. Je koopt ze van tevoren en gebruikt ze op een later tijdstip. Het minimumbedrag van dit tegoed is 50 euro, uiteraard kan elk gewenst bedrag boven de 50 euro als ‘tegoed’ worden aangekocht. Dit bedrag zal dan in 1x worden geïncasseerd van uw bankrekening. Het tegoed kan vervolgens gebruikt worden voor de verschillende collectes.

Het grote voordeel van het werken met een ‘tegoed’ is dat we de transactiekosten van de incasso’s  fors kunnen beperken. (Transactiekosten voor een eenmalige incasso van 2 EUR zijn gelijk aan een incasso van 50 EUR). Wij bevelen deze optie van harte bij u aan.

Belangrijk: na de corona-periode blijven we het digitale collecteren aanbieden, waardoor het tegoed niet vervalt!

Wij willen dus oproepen om de Scipio-app te gebruiken voor digitale collectes. Eigen leden hebben allemaal toegang tot de Scipio-app, zie elders in het kerkblad hoe je deze app activeert.
Als u hulp nodig heeft met het installeren van de Scipio-app of het aanschaffen van tegoed, neem contact op met de diaconie.

NB. Zolang de diensten op afstand zijn, blijven we ook via Tikkie aanbieden, dit zal echter alleen voor niet-leden zijn.

26 maart 2020 Mededelingen Moderamen

We hebben besloten de kerkdiensten in minimale bezetting voort te zetten. Dit betekent dat de voltallige kerkenraad niet meer in de kerk samenkomt. We zullen per week beslissen welke mensen de diensten van die week zullen bijwonen. Denk hierbij aan de dominee, organist, ouderling van dienst, koster en iemand voor techniek en beamer.
De collecte zal tijdens de psalm voor de overdenking ook zichtbaar in beeld komen, wanneer normaliter de collecte werd gehouden. Na de dienst zal de collecte nogmaals getoond worden. 
Alle kerkelijke activiteiten tot 1 juni zullen geen doorgang vinden. Er wordt per activiteit bekeken of er een andere datum gevonden kan worden. 
De meditaties op woensdag en vrijdag blijven vooralsnog doorgang vinden. Op woensdag wordt dit in samenwerking met de gebedsgroep gedaan. Gebedspunten kunnen worden ingediend via gebedREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl. Vanwege AVG kun je wel live meekijken met de gebeden tussen 19.30 en 19.50 uur, maar zal dit niet later teruggekeken kunnen worden. 

Belangrijk is om te weten dat we in deze tijd extra naar elkaar moeten omzien. Weet je van nood in de gemeente? Bij jezelf of bij iemand in je omgeving? Laat het je wijkouderling weten. Je hoeft het niet alleen te dragen, dat geldt ook voor ons als crisisteam.  
Het crisisteam overlegt elke week digitaal om de aankomende diensten te bespreken. Dit om ook in te spelen op de actuele maatregelen van de overheid en het RIVM.

23 maart 2020 Mededeling Moderamen

Broeders en zusters,

Het zijn bijzondere tijden! Deze openingszin heb ik meerdere keren gebruikt de afgelopen weken maar die doet nu eigenlijk al geen recht meer aan de situatie die momenteel is ontstaan.

Jullie hebben vermoedelijk al gehoord en gezien dat er nog meer aanvullende maatregelen zijn afgekondigd door de overheid en tot 1 juni 2020. We zullen zoals het er nu uitziet de zondagse erediensten ook niet meer met de kerkenraad in de kerkzaal kunnen houden. De rest van onze activiteiten hadden we allemaal al teruggebracht. Maar vooral het feit dat de maatregelen nu afgekondigd zijn tot 1 juni geeft veel impact. We moeten nadenken over doopdiensten, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, bevestiging van ambtsdragers, Avondmaal, Belijdenisdienst enz.

Het Corona CrisisTeam (CCT) had voor morgenavond al een overleg gepland staan en dat overleg zal nu telefonisch met elkaar plaatsvinden. Daarna zullen we de gemeente verder op de hoogte brengen van de consequenties van de maatregelen voor de kerkelijke activiteiten.

De dominees, pastoraal werker, ouderlingen en diakenen doen hun best deze dagen om de gemeente rond te bellen en zo om te zien naar de gemeenteleden. Er kunnen spanningen ontstaan in gezinnen, zorgen leven over de gezondheid en de kwetsbaarheid, zorgen over het verlies van inkomen of werk, zorgen over het gemis van persoonlijk contact met kinderen, ouders en/of grootouders.

Wat er nu allemaal gebeurt kan veel -vaak ook mentale- impact hebben. Weet dat jullie altijd via telefoon/ mail/ whatsapp bij jullie wijkouderlingen terecht kunnen om de nood kenbaar te maken of het hart te luchten.

We zijn genoodzaakt te acteren op alle maatregelen die rondom het virus spelen maar boven alles zijn wij er van verzekerd dat wij een Vader in de hemel hebben die alles in Zijn hand houdt. Die niet loslaat wat Zijn hand begon en die ons aanziet in de nood. Laten wij dan in alles blijven zien op Hem en onze toevlucht zoeken tot Hem!

https://www.youtube.com/watch?v=BdDBLbsykTA

Tips/suggesties/vragen? Laat het weten!

Hartelijke groet,

Henk de Graaf
scribaREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl

Van de diaconie: Diaconaal omgaan in crisistijd

Zoals minister Rutte het al verwoordde: Gebeurt dit echt? Eerst was het virus nog ver weg in China, maar nu treft het ons land, ons dorp en onze kerkelijke gemeente. Voor onze kwetsbare medemens moeten en willen we alle voorzorgsmaatregelen vanuit de overheid in acht nemen.

Echter hebben al deze maatregelingen ook een keerzijde, juist die kwetsbare medemens raakt nu geïsoleerd en eenzaam. Maar ook zijn er ZZP’ers die direct geraakt worden en daarnaast zijn de hulpverleners weer diegene die overuren moeten draaien. Kortom: het is crisis, en hoe gaan we daar diaconaal mee om?

Allereerst door te bidden; laten we God vragen om wijsheid, geduld en kalmte. Laten we met name bidden dat het virus ingepalmd wordt en niet nog meer slachtoffers eist.

Daarnaast kunnen we omkijken naar onze naaste, wellicht een helpende hand bieden. U of jij kunt het verschil maken in deze crisistijd. Hieronder is een voorbeeld van een briefje wat je zou kunnen maken. 
Doe het briefje in de brievenbus bij een gemeentelid, of iemand van wie jij weet dat ze het kunnen gebruiken. Vraag je je nou af wat je zou kunnen doen? Hieronder een aantal voorbeelden:

-          Een boodschap halen voor iemand
-          Oppassen op kinderen waarbij de ouders in de zorg werken
-          Een getroffen ZZP’er een hart onder de riem steken
-          Een bemoedigend telefoontje naar een geïsoleerd gemeentelid
-          Een bos bloemen of kaart halen en deze bij iemand voor de deur leggen

Wees creatief en laat zien dat we er juist nu voor onze medemensen zijn!

Daarnaast is de diaconie er ook voor jullie om raad te geven in deze, je kunt ons altijd bereiken op diaconieREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl !

 

Beste meneer, mevrouw,

Aangezien de nieuwe maatregelen van het kabinet zijn ingegaan, willen wij graag een helpende hand bieden.
Als het beter is dat u niet meer over straat gaat of dat niet meer kan, willen wij graag boodschappen voor u doen. Of misschien kunnen we u ergens anders mee van dienst zijn.

Bel dan gerust, wij staan graag voor u klaar!

Met vriendelijke groeten,

Mijn naam:……………………………………………………………
Mijn adres:…………………………………………………………..
Mijn telefoonnummer:………………………………………….

 

Beluister hier de kerkdienst die je hebt gemist.