Getuigen

We gunnen ons geloof en de liefde van God aan alle mensen. Daarom geven we graag gehoor aan de roeping van de Here Jezus om wereldwijd te getuigen. Dat doen we als het goed is persoonlijk in onze naaste omgeving, maar ook gemeenschappelijk door de zending te steunen.

Zending

Kerk en zending horen bij elkaar. In de kerk leven we van en bij de boodschap van het Evangelie. De Here Jezus heeft gezegd dat we daarvan wereldwijd moeten getuigen. Dat doen we als het goed is persoonlijk in onze naaste omgeving, maar ook gemeenschappelijk door de zending te steunen.

Zendingsproject Thailand

Zending werkt in verschillende landen samen met lokale kerken. Vanuit de CGK Bunschoten ondersteunen we sinds 2013 het zendingsproject in Isaan, een provincie in Thailand. 

Er zijn in Isaan 725 protestantse kerken met gemiddeld minder dan 50 leden. In 130 districten met gemiddeld 50.000 inwoners is nog geen protestantse kerk. Daarop richt het zendingswerk van Overseas Missionary Fellowship (OMF) zich in het bijzonder.
Thailand is in het algemeen een voor Aziatische begrippen welvarend land met een goede infrastructuur. Het land heeft een aantal grote problemen zoals drugs, aids en prostitutie. De samenleving  is doortrokken van het Boeddhisme met sterk animistische trekken. Het zendingswerk van OMF richt zich erop met lokale mensen en middelen te komen tot kerkplanting. Zendingswerkers werken daarbij als katalysatoren: zodra er een levensvatbare gemeente is trekken zij verder naar een nieuwe plaats.

Zendingsproject Martijn Duijst op de Logos Hope

In 2016 ging gemeentelid Martijn Duijst voor een periode van 2 jaar als vrijwilliger aan het werk op het zendigsschip Logos Hope van Operatie Mobilisatie.
De Logos Hope bezoekt havensteden over de hele wereld en brengt kennis, hulp en hoop. De Logos Hope is een drijvende boekenwinkel met christelijk en educatief materiaal. Het heeft 400 mensen aan boord als bemanning vanuit ongeveer 40 landen, die samenwerken met plaatselijke kerken en in iedere haven contacten proberen te leggen om van betekenis te kunnen zijn.

Geldinzameling

Vroeger hadden zendelingen uit Nederland de leiding in het werk in zendingsgebieden. Tegenwoordig werken we samen met plaatselijke kerken en christenen. Zij doen het eigenlijke werk. Vanuit Nederland geven wij vanuit het landelijke zendingsbureau advies en ondersteuning, ook financieel.

Vanuit het landelijk orgaan is er per gemeentelid een vast bedrag vastgesteld voor de zending. Hiervoor gaan wekelijks kinderen met een collectebusje de deuren langs om geld op te halen. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd vanuit de zendingscommissie, zoals een gemeentedag op 2e Pinksterdag. 

Naast de genoemde zendingsprojecten geeft de CGK Bunschoten aandacht en gebed voor Jozien Koelewijn. Deze zuster uit de gemeente werkt al geruime tijd in Zuid-Afrika met opvang van kinderen.

Meer hierover is te lezen op haar website www.jozienatwork.com

Beluister hier de kerkdienst die je hebt gemist.