Vacature pastoraal werker

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Bunschoten zoekt een

Pastoraal werker

24 - 32 uren per week
Beginnend met een contract voor bepaalde tijd
Arbeidsvoorwaarden conform kerkelijk werker Protestantse Kerk Nederland

De afgelopen jaren hebben we positieve ervaringen opgedaan met een pastoraal werker die, naast de predikant, actief was voor de pastorale bearbeiding van onze gemeente. Door het naderende vertrek van de huidige pastoraal werker zoekt de kerkenraad geschikte kandidaten voor met name het ouderenpastoraat, crisispastoraat, jeugdpastoraat en catechese. Specifiek voor studenten theologie biedt de kerkenraad de mogelijkheid om zich in een brede gemeente te ontwikkelen en bekwamen in veel facetten van het ambt van predikant.

Over ons

Binnen de gemeente staat God centraal. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven om te lijden en te sterven als straf voor onze zonde. Zijn opstanding geeft ons hoop op het eeuwige leven. Daarvoor zijn we Hem dankbaar en willen we Hem danken en prijzen. Als gemeente van Christus willen we samen de Heere dienen door te luisteren naar Zijn Woord, Hem te prijzen, elkaar daartoe aan te moedigen en te bemoedigen, om van daaruit dienend en getuigend de wereld in te gaan.

Onze geschikte kandidaat:

 • Heeft de Heere hartelijk lief en maakt dit als belijdend lid zichtbaar in eigen leven;
 • Onderschrijft de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord;
 • Onderschrijft van harte de drie formulieren van enigheid;
 • Is belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk;
 • Heeft HBO of WO werk- en denkniveau en is theologisch onderlegd;
 • Een opleiding Theologie of pastoraal werk is een pré;
 • Heeft goede communicatieve vaardigheden;
 • Heeft kennis van en ervaring met de leefwereld van jongeren in deze tijd;
 • Is vaardig om op juiste wijze om te gaan met een dorpscultuur;
 • Specifieke kennis en ervaring op het gebied van jeugdwerk is een pré;
 • Aanvullende organisatorische vaardigheden zijn een pré.

Wat vragen wij?

 • Heeft een flexibele instelling;
 • Ervaart de reistijd niet als belemmering voor het uitvoeren van het werk of om op onregelmatige tijden aanwezig te zijn in de gemeente.

De pastoraal werker:

 • Bezoekt en begeleidt gemeenteleden in situaties van ziekte, rouw en gezinsspanningen;
 • Bezoekt en begeleidt gemeenteleden die bijzondere zorg nodig hebben;
 • Bezoekt en begeleidt leden die minder betrokken zijn bij het gemeenteleven;
 • Heeft nadrukkelijk aandacht in situaties van crisispastoraat, jeugdpastoraat, en ouderenpastoraat;
 • Geeft in het winterseizoen aan enkele groepen catechisatie;
 • Heeft een ontwikkelcoach en mentor tot zijn beschikking voor ontwikkelvraagstukken;
 • Werkt samen met predikant, ouderlingen, jeugdouderlingen en diakenen;
 • Werkt in opdracht van en legt verantwoording af aan de kerkenraad.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatie naar scribaREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk de Graaf via het telefoonnummer 06-20944834 of door te mailen naar scribaREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl.

Vacature in PDF DOWNLOAD

Beluister hier de kerkdienst die je hebt gemist.

Log in op het ledengedeelte.