De Bijbel, Gods woord, is de basis van ons geloof en onze leidraad door ons leven

Kinderopvang

Iedere zondag is er voor de kinderen die nog niet mee kunnen naar de kerk kinderopvang.
Deze opvang is verdeeld in drie groepen: Rupsen, Cocons en Vlinders.

De leiding is herkenbaar door een sticker op de kleding.
Meldt je kind aan bij de leiding. Bij de rupsen en cocons krijgt je kind een naamsticker opgeplakt.
Geef geen snoepjes mee, de leiding zorgt voor wat lekker en wat drinken.

Tijden de middagdienst worden de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar opgevangen in één groep. De kinderen kunnen dan de hele dienst spelen.

De Rupsen

Kinderen van 0 t/m 2,5 jaar. De kinderen kunnen hier slapen op spelen en worden opgevangen onder toezicht van meerdere leidsters.
Zaal Rupsen: beneden naast de trap

De Cocons

Kinderen van 2,5 t/m 4 jaar. De kinderen worden opgevangen, er wordt een Bijbelverhaal verteld, liedjes gezongen en daarna is er nog gelegenheid om te spelen.
Zaal Cocons: Bovenaan de trap links

De Vlinders

Kinderen van 4 t/m 6 jaar. Er wordt een Bijbelverhaal verteld in samenhang met het kerkelijk jaar. Vervolgens maken zij een werkstukje dat betrekking heeft op het verhaal.
Zaal Vlinders: naast de keuken

Beluister hier de kerkdienst die je hebt gemist.