Ons geloof

In de kerk staat God centraal. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven om te lijden en te sterven als straf voor onze zonde. Zijn opstandig geeft ons hoop op het eeuwige leven. Daar zijn we Hem dankbaar voor en we willen Hem danken en prijzen. Het is fijner en beter om dat samen te doen met andere christenen. Het dienen van God is de kern van ons gemeentezijn. Daarnaast is de zorg voor elkaar een belangrijke taak.

 

Bijbel

God geeft ons de Bijbel, Zijn Woord, om Hem beter te leren kennen, als bron en norm voor ons leven. Daarom lezen we daaruit in de kerkdienst, maar ook op catechisaties, verenigingen en in het pastoraat. We gebruiken daarvoor de Herziene Statenvertaling.

 

Belijdenisgeschriften

In het brede kerkelijk verband staat de Christelijke Gereformeerde Kerk in de gereformeerde traditie. Een aantal algemene documenten onderschrijven we van harte:

 

Beluister hier de kerkdienst die je hebt gemist.